Hannie Sarris Fairy Fantasy Art

nederlands >>
 

Juni en Juli - June and July 2009
Verslag van twee fantastische workshops!
Report on two fantastic workshops!

 

 

DONDERDAG - THURSDAY

Introductie met high tea
Introduction with high tea

Kennismaken met elkaar
Getting acquainted with eachother

De introductie middag wordt aangereikt als een mogelijkheid
voor de cursisten om elkaar alvast te leren kennen
en vragen te stellen over de cursus,
deze middag is natuurlijk niet verplicht
(maar wel erg leuk!!!!)

The introduction afternoon is organised for the participants to meet
eachother and ask questions about the classes,
this afternoon of course is not obliged
(but very nice!!!!)

 

VRIJDAG - FRIDAY

EERSTE DAG -FIRST DAY

De cursus bestaat uit 4 boetseerdagen,
1 schilderdag en 2 dagen voor het aanbrengen
van de haren en het maken van de kleding.

The classes exist of 4 sculpting days,
1 painting day and 2 days for attaching
the hair and making the clothes.

Eerste Boetseerdag Juni Groep
First Sculpting Day June Group

Eerste Boetseerdag Juli 2009 Groep
First Sculpting Day July 2009 Group

Tijdens de eerste dag wordt de basis van het gezichtje, handjes en voeten geboetseerd.
During the first day the basis of the face, hands and feet is sculpted.Boetseren van het neusje vraagt veel aandacht
Sculpting the nose is a precise job

LUNCH-TIME

Elke dag genieten de cursisten van een frisse Zomer lunch
Every day the students enjoy a fresh Summer lunch

Kiezen uit lekker brood en fris beleg
Choosing from nice bread and fresh filling

Samen lunchen in de tuin
Lunching together in the gardenEven genieten van lunch en rust
Enjoying lunch and restPrecies werken met het boek Fairy Fantasy als extra hulp
Working precisely with the book Fairy Fantasy as an extra helpBlije poppenmaakster
Happy dollmaker
 

Alle details worden extra uitgelegd
All details are explained very well

Resultaat na de eerste boetseer dag
Result after the first sculpting day

 

ZATERDAG - SATURDAY

TWEEDE DAG - SECOND DAY

Tweede boetseerdag
Second sculpting day

Werk in ontwikkeling: een been en een arm
Work in progress: a leg and an armVerbaasd over de pop in wording
Surprised about the doll in progressZeer precies aan het gezichtje werken
Working very precisely on the facePoppenmaken is leuk!!!
Dollmaking is fun!!!Genieten van een soepje en/of een glaasje wijn gedurende de namiddag
Enjoying soup and/or a glass of wine during the late afternoon

Ik maak graag poppen, jij ook???
I love to make dolls, you too???

ZONDAG - SUNDAY

DERDE DAG - THIRD DAY

Derde boetseerdag
Third sculpting dayBuiten schuren van de vingertjes voordat de handen geboetseerd worden
Sanding the fingers outside before the hands are being sculptedGeconcentreerd bezig
Busy concentratedVoetjes afwerken
Detailing the feetDetails aan het gezichtje bijwerken
Working on details of the face

Met veel aandacht
With a lot of attention

Poppenmaken in het zonnetje
Dollmaking in the sunshineWerken en relaxen
Working and relaxing

 

MAANDAG - MONDAY

VIERDE DAG - FOURTH DAY

De vierde dag is er eentje van details boetseren en schuren,
wat een zeer precies werkje is!
The fourth day is for sculpting small details and
sanding the complete doll, which is a very precise piece of work!Een bijzonder schuur hulpmiddel, een schuursponsje om een stokje gelijmd!
A special sanding aid, a sanding sponge glued around a wooden stick!Laatste details schuren is veel meer werk dan eerst gedacht!
Sanding the last details is much more work than expected!

Fijn resultaat na dagen boetseren en schuren
Fine result after days of sculpting and sanding

 

 

DINSDAG - TUESDAY

VIJFDE (VRIJE) DAG - FIFTH (FREE) DAY
Vrije dag voor alle cursisten
Free day for all the participants

 

Woensdag - Wednesday

 ZESDE DAG - SIXTH DAY

Deze dag wordt besteed aan het schilderen en vernissen
This day is completely for painting and varnishingEerst alle lichaamsdelen in elkaar zetten
First connecting all the body parts

En hier en daar nog wat aanpassen
Adjusting here and there

Tijd om de pop een mooie huidkleur te geven...
Time to give the doll a beautiful skin color...

...en het gezichtje mooi te beschilderen...
...and the face will be painted as well...Eindelijk!! - At last!!

Alles vastleggen...
Photographing every step...


 
Na het verven, vernissen!!
After painting, varnishing!!En dan is ze bijna af
And now she is almost ready

Enkele poppen, aan het einde van 5 dagen gezellig samen werken
Some of the dolls, at the end of 5 days of relaxed working together

 

 DONDERDAG - THURSDAY

ZEVENDE DAG - SEVENTH DAY

En nu is het tijd voor het aanbrengen van de haren en het maken van de kleding
And now it is time for adjusting the hair and making the clothes

Maar eerst....
But first.....

Tijd vrij maken om samen naar de markt te gaan
Spending some time to go to the market together

Poseren bij de een bloemen winkel
Posing in front of a flower shop

Ingrid (Spanje-Spain), Kathleen (België-Belgium),
Janny (Nederland-The Netherlands),
Gayle (Canada), Sandra (Duitsland-Germany)

Elisabeth (Noorwegen-Norway, Minancy (Nederland - The Netherlands), Deborah (Frankrijk - France), Joke (Nederland - The Netherlands)

Liv (Zweden - Sweden) , Anja (Nederland - The Netherlands),
Catharine (Engeland - England) , Xanthi (Griekenland - Greece)

Cappuchino drinken in La Place
Sharing a cappuchino in La Place

 Zoeken naar stofjes
Searching for fabrics

 Kantjes en lintjes
Lace and ribbons

Alle stofjes, kantjes, lintjes en haar rond de pop
om een mooi totaal beeld te krijgen

All the materials, lace, ribbons and hair around the doll
to create a beautiful total

Lieve kleuren
Sweet colors

Warm en vurig
Warm and hot

Na het aanbrengen van haren en wimpers,
eerst een laagje stof gebruiken om het stoffen lijfje te bekleden

After attaching the hair and eyelashes,
first a layer of fabric or lace is used to cover the fabric body

De haren worden goed beschermd tegen lijm!
The hair is very well protected against glue!

Beslissen hoe je verder gaat....
Deciding how to continue.....

Precies naaldwerk
Precise needlework
 

VRIJDAG - FRIDAY

ACHTSTE (LAATSTE) DAG - EIGHTST (LAST) DAY

Op deze laatste dag wordt de kleding verder afgemaakt,
aan het eind van de middag
worden de poppen gefotografeerd, en....
daarna samen op weg naar het restaurant
voor een heerlijk etentje als afsluiting!

On this last day we will finish making the clothes,
and at the end of the afternoon
all the dolls will be photographed and...
we are all going to a restaurant for
a lovely dinner!

Nog even doorwerken en dan is het klaar....
Just some time now and the doll is ready....Werken bij het raam achter de naaimachine
Working near the window at the sewingmachine

Heel precies kleding maken volgens een zelf ontworpen patroon!
Making the clothes very precisely with a self made pattern!Realiseren van prachtige ideeën
Realising beautiful ideasVleugels maken van organza
Making wings of organza

En dan...... is ze bijna af!!!
And then...... she is almost ready!!!

 

Resultaat - Result

Even samen poseren in de tuin met de poppen
Posing together in the garden with the dolls

Juni - June - 2009

Juli - July - 2009

Het zijn twee fantastische workshops geweest,
en ik kijk met heel veel plezier uit naar volgend jaar!
Ik vind het erg fijn dat verschillende cursisten er volgend jaar weer bij zijn!
Ik wil hierbij al mijn cursisten bedanken voor de fijne enthousiaste aanwezigheid!

We all enjoyed two wonderful workshops
and I am looking forward to next year!
I am happy that several students will be coming back next year.I like to thank all my students for the nice and enthousiastic presence!

Via deze link ziet u alle poppen van deze workshop
en de workshops van 2007 en 2008

Through this link you will see all the dolls of this workshop
and the workshops of 2007 and 2008